Expertise

"Modernisering draait in eerste instantie om waarde toevoegen en expertise optimaal benutten"

Begin dit jaar voegt Miranda Gossen zich bij Legal Manager als Growth Consultant. Ze is de spin in het web voor zowel interne als externe processen bij Legal Manager. Welke kennis neemt ze mee? Hoe ziet haar rol er precies uit? En wat komt er eigenlijk kijken bij juridische modernisering? Tijd voor een introductie.

Als advocaat bij Linklaters en Rutgers & Posch vergaarde Miranda specialistische kennis over M&A, Banking- & Debt Capital Markets en (Structured) Finance. In 2017 kwam ze terecht bij het beursgenoteerde Flow Traders, waar ze in korte tijd doorgroeide tot Global Head of Legal.


Allereerst, hoe hebben eerdere werkervaringen jou gevormd? 

Over het algemeen heb ik heel technisch, inhoudelijk en secuur werk gedaan. Daarnaast heb ik mezelf moeten aanleren om zowel analytisch als structuurmatig te denken. Door de jaren heen heb ik geleerd om vanuit een ‘risk appetite’ en mét een ‘helicopterview’ te denken. Bovendien ontwikkelde ik organisatie- en management skills en leerde ik inzicht te krijgen in hoe ikzelf waarde kan toevoegen, waar anderen dat kunnen en ditzelfde uit andere mensen te halen.

"Om te moderniseren moet je dus kritisch kijken of je optimaal gebruik maakt van expertise én of je waarde toevoegt op de juiste componenten."


Wat is precies jouw rol bij Legal Manager?

Voornamelijk om de vertaalslag te maken van ons werk intern naar de vraag van onze klant, én vice versa. Dus hoe maken onze specialisten modernisering van juridische dienstverlening mogelijk? En vanuit het perspectief van bedrijven: waarom is dit überhaupt nodig? Hoe voegt dit waarde toe aan onze organisatie en zorgt het ervoor dat de in-house (senior) juristen focussen op het (zwaardere) inhoudelijke werk en strategie?


En hoe ziet modernisering er dan over het algemeen uit?

Modernisering binnen de juristerij heeft meerdere componenten. Zo kun je het hebben over technologische innovatie (e.g. gebruik van artificial intelligence), maar ook over het efficiënter maken van bedrijfsprocessen. Vaak moet er als eerste worden gekeken naar het werk wat legal teams nu uitvoeren. Hier zit doorgaans veel standaard juridisch werk tussen dat eigenlijk niet voor een general counsel of (senior) bedrijfsjurist bedoeld is. Om te moderniseren moet je dus kritisch kijken of je optimaal gebruik maakt van expertise én of je waarde toevoegt op de juiste componenten. Heel plat gezegd: wie moet eigenlijk wat doen?

Wat zijn doorgaans de dingen waar juridische afdelingen tegenaan lopen?

Vaak komen general counsels uit de advocatuur, waar het uitvoeren van standaard juridisch werk niet (meer) op hun bordje ligt en veel (basis)processen voor hen worden ingeregeld en onderhouden. Zodra deze aan de slag gaan in de commerciële bedrijfssector valt dit werk ineens wél (weer) binnen hun takenpakket. Dus waar deze mensen voorheen duidelijk omkaderd werk hadden – wat voornamelijk om juridische inhoud en advies draait – moeten ze zich nu ook bekommeren om bijvoorbeeld het filen van documenten, inrichten van die processen en deze op een continue basis bijhouden Bovendien hebben general counsels vaak niet de software dan wel de resources voor bulkwerk noch de kennis om dit soort software optimaal te kunnen benutten. Dit zijn allemaal dingen die Legal Manager met haar jonge, tech-savvy en efficiënt-werkende juristen sneller en beter kan. Het mooie is daar nog bij dat degenen die bij Legal Manager werken het werk dat als "standaard" of "minder inhoudelijk" wordt ervaren door de general counsel of bedrijfsjurist, juist erg interessant vinden omdat zij nog aan het begin van hun carrière staan. 

''Legal Manager doet niet alleen corporate housekeeping maar denkt ook mee aan de strategische kant.''


Terugkomend op de vertaalslag die je eerder noemde: op wat voor een manier probeer je interne en externe processen met elkaar te verbinden?

We willen bij Legal Manager dat onze specialisten snappen waar specifieke behoeftes van klanten vandaan komen. Waarom wil de klant 300 contracten in een nieuwe software ingevoerd hebben? Waar besteedt de interne jurist veel tijd aan waar het bulkwerk betreft, bijvoorbeeld het invullen van template besluitvorming, NDAs etc? Wat is terugkomend, procesmatig, gestandaardiseerd werk dat wij uit handen kunnen nemen, bijvoorbeeld het up-to-date houden van corporate informatie. Waarom zijn bepaalde componenten van een NDA belangrijk voor een juridische afdeling? Hoe houden we rekening met de risk appetite? Door deze kennis intern te delen voorkom je robotgedrag waarbij data klakkeloos wordt ingetikt en stimuleren we onze specialisten zich te verplaatsen in de klant. Tegelijkertijd moeten onze klanten ook precies weten wat ze allemaal van onze specialisten kunnen verwachten. Legal Manager doet niet alleen corporate housekeeping maar denkt ook mee aan de strategische kant. Dus op deze manier probeer ik een leercurve aan beide kanten te stimuleren zodat het resultaat van onze dienstverlening optimaal is.

Bovendien ben je zelf natuurlijk een tijd lang de doelgroep van Legal Manager geweest. Hoe pas je die kennis toe?

Ik heb zelf ook vanuit een senior rol in de advocatuur de stap gemaakt naar de bedrijfswereld en kwam er toen al gauw achter hoe belangrijk het inrichten van basisprocessen is. Je probeert dan toch voor je het weet het wiel opnieuw uit te vinden omdat die hele omgeving nieuw voor je is. Het mooie van Legal Manager is dat we zoveel verschillende bedrijven zien dat we kunnen meedenken met de klant en onze kennis en ervaring kunnen delen. We sparren daar dan ook actief over met de klant.

"Zo weet je welke dingen je liever in-house houdt en welke je op een efficiëntere manier door een partij als Legal Manager kunt laten uitvoeren."

In hoeverre verschillen de processen van verschillende bedrijven? En waar ligt dat dan aan?

Als er al grote verschillen zijn ligt dat vaak puur aan persoonlijke voorkeuren of gewenning. Veel bedrijven vinden het dan ook lastig om deze gewoontes los te laten (i.e. ‘'unlearning'’). Tegelijkertijd implementeer je bij start-ups en scale-ups gemakkelijk een efficiënte structuur omdat deze nog geen referentiekader hebben. In mijn optiek zou iedereen dezelfde structuur kunnen toepassen met minimale aanpassingen gebaseerd op de focus van een bedrijf. Bovendien maakt het voor ons ook niet zoveel uit welke software je gebruikt. We kennen de meeste tools inmiddels en ze werken in de basis veelal hetzelfde.


Hoe kunnen bedrijven het beste inschatten welk werk ze moeten outsourcen?

Wij vinden het belangrijk om samen met de klant eerst een analyse te maken van de huidige workload. Welke activiteiten kosten op dit moment heel veel tijd? Wat is nou echt bulkwerk? Maar ook, van welk werk word je zelf minder blij en zou interessant zijn voor de mensen die bij Legal Manager werken zodat er een “win-win situatie” wordt gecreëerd? Zo weet je welke dingen je liever in-house houdt en welke je op een efficiëntere manier door een partij als Legal Manager kunt laten uitvoeren.

Wat gaat de komende generatie juristen kenmerken?

Ongetwijfeld zal de komende generatie bedrijfsjuristen een efficiëntere aanpak hebben doordat ze technologie combineren met juridische inhoud. Dat komt voornamelijk omdat er op technologisch vlak veel meer mogelijk is. Tegelijkertijd zul je ook zien dat binnen de bedrijfswereld, de combinatie van HBO én WO juristen des te belangrijker wordt. De kennis en vaardigheden van een jurist bepalen op wat voor manier deze persoon waarde toevoegt. Mensen bij Legal Manager worden nu opgeleid om het bedrijfsjuridisch denken te begrijpen, met de skill-set die de meeste bedrijfsjuristen op het moment dat ze bedrijfsjurist worden en ook wanneer ze het al langere tijd zijn nog niet hebben. 

Kun je nog iets meer vertellen over Legal Manager Academy?

Er is een groeiende vraag vanuit bedrijven naar allround bedrijfsjuristen die breed inzetbaar zijn binnen een juridische afdeling. Voordat je nieuwe mensen gaat aannemen wil je als general counsel weten dat het money well spent is. Legal Manager Academy is onze interne opleiding waarin we juristen al vanaf junior-niveau laten werken aan opdrachten van bedrijven. Nu we weer naar een wereld gaan waarin er ook weer meer op locatie wordt gewerkt, zie je dat de vraag naar een paar extra handen voor enkele uren per week of maand op locatie ook opbloeit. Extra leuk voor de Legal Managers. En op deze manier kan een bedrijf dus rustig kennis maken met een jurist die bij ons in opleiding is.

Benieuwd wat Legal Manager voor uw organisatie kan betekenen?

Kan uw organisatie advies gebruiken bij het efficiënter inrichten van bedrijfsprocessen? Wij helpen u graag verder.

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.