Knowledge base

Datagedreven bedrijfsadministratie voor de allergrootsten

Als Diligent Entities-specialist ondersteunt Legal Manager uw afdeling bij het implementeren, beheren, rapporteren en optimaliseren van alles wat met Diligent te maken heeft.

Relevancy

Software Partner

Diligent Entities

Relevant in

Entity management, Contract management

Relevant for

Corporations

Website

Legal Manager als Diligent Entities-specialist.

Diligent Entities (voorheen Blueprint OneWorld) is wereldwijd een van de meest gebruikte softwareproducten om de bedrijfsgegevens van een organisatie te centraliseren. Het stelt grote organisaties in staat om de gegevens van al hun vestigingen en groepsentiteiten onder te brengen in één centrale database. Zo ontstaat op groepsniveau een ‘single source of truth’ en worden juridische, administratieve en financiële processen vereenvoudigd.

Waar Diligent Entities eindeloos veel opties biedt om veiliger en efficiënter te werken, ontbreekt het bij organisaties vaak aan tijd en kennis om deze opties daadwerkelijk effectief in te zetten. Als Diligent Entities-specialist ondersteunt Legal Manager uw afdeling bij het implementeren, beheren, rapporteren en optimaliseren van alles wat met Diligent te maken heeft. Op die manier garanderen we dat uw vennootschapsadministratie altijd up-to-date is én u aanzienlijk bespaart op zowel het toepassen van Diligent als het beheren van andere juridische administraties.


“We hebben de software wel, maar kunnen er nog niet mee wat we zouden willen.”

Een veelgehoorde opmerking met betrekking tot Diligent Entities is: “we hebben de software wel, maar kunnen er nog niet mee wat we zouden willen.” Een ander veelgehoord probleem is: “we hadden een paralegal of IT’er met kennis van Diligent, maar deze is met verlof of inmiddels vertrokken. De kennis rond het systeem is daarmee verdwenen.”

Omdat het van cruciaal belang is om een accurate en actuele vennootschapsadministratie te hebben, moeten specialistische kennis en continuïteit van werkzaamheden worden gegarandeerd. Alleen dan vallen de governance, juridische risico’s en compliance van een groep te beheren. Als organisatie wilt u niet afhankelijk zijn van een bepaald persoon die af en toe iets met Diligent doet. U wilt iemand die afwijkingen in de data kan ontdekken, helpt om data te interpreteren, helpt om relevante managementinformatie te creëren of simpelweg helpt om data efficiënt toe te voegen.


Één support-desk voor uw volledige entity management

Legal Manager biedt een antwoord op de voorgaande problemen. Zo hebben we een support-desk die u kunt benaderen alsof u een collega op de schouder tikt. We helpen met het invoeren en ophalen van data, geven een melding bij gebreken en vertalen complexe analyses naar begrijpelijke acties.

Verder ondersteunen onze consultants bij de technische implementatie van de software en bij het uitvoeren van gap-analyses. Zo weet u zeker dat de software optimaal is ingesteld en of uw administratie op dit moment daadwerkelijk 100% matcht met de data in vennootschapsregisters. Daarbij wisselen we de best-practices van klanten, waaronder verschillende AEX fondsen, met elkaar uit. Op die manier kunnen al onze klanten hun entity management steeds efficiënter én veiliger uitvoeren.


Plan een consult incl. gap-analyse

Benieuwd of uw eigen administratie inderdaad 100% overeenkomt met de data in registers over de hele wereld? Benieuwd hoe u tot soms wel 75% aan budget kunt besparen door Diligent Entities en uw medewerkers efficiënter in te zetten? Stuur simpelweg direct een mailtje naar onze helpdesk (support@legalmanager.com). Dan plannen we snel een consult in. Dat kan natuurlijk ook gewoon via het onderstaande formulier!

Let us know how we can help you.

Ready to unburden your legal department? Just leave us your contact details so we can contact you soon.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.